Crida a la participació al "Congrés Internacional Transformacions visuals de l’escriptura en l’espai literari europeu: entre les avantguardes, l’experimentació i l’obra de Joan Brossa"

Congrés Joan Brossa Torí 2025

El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, la Càtedra UB Joan Brossa i la Universitat de Torí organitzen el Congrés Internacional Transformacions visuals de l’escriptura en l’espai literari europeu: entre les avantguardes, l’experimentació i l’obra de Joan Brossa, que se celebrarà a la Universitat de Torí del 4 al 6 juny del 2025, i obren la crida a participar-hi. Les propostes de comunicació s’han d’enviar abans del dia 15 de setembre del 2024 com a adjunt en format PDF a l’adreça catedrabrossa@ub.edu, i s'han d'emmarcar en un dels següents deu àmbits:

  1. Interferències entre escriptura convencional i visualitat en les avantguardes històriques. Les paraules en llibertat. El cal·ligrama.
  2. Usos i transformacions de les propostes de les primeres avantguardes. Les paròdies dadaistes. El decorativisme i els jocs tipogràfics d’inspiració avantguardista.
  3. Recerques experimentals després de la II Guerra Mundial: reprendre, reformular i transformar les experiències avantguardistes.
  4. Escriptura i visualitat en les revoltes literàries dels anys seixanta i setanta.
  5. Recerques en la crisi de fronteres entre escriptura i plàstica.
  6. La consolidació de propostes literàries visuals. La poesia concreta. La poesia visual.
  7. Més enllà de la poesia visual. El poema objecte. El poema transitable. El videopoema. Altres formes.
  8. L’herència de les avantguardes històriques en l’obra de Joan Brossa.
  9. Joan Brossa en el marc experimental europeu de la segona meitat del segle xx.
  10. L’obra de Joan Brossa en relació amb les arts plàstiques i visuals.

Per saber-ne tota la informació, podeu consultar el web del congrés o, directament, descarregar-vos-en la circular informativa.