Calendari d'avaluacions de 2n i 3r (curs 2023-2024, Q1)

Als Estudis de Filologia Catalana de la UB coordinem les activitats d'avaluació continuada de totes les assignatures de segon i tercer curs de grau. A través dels següents dos enllaços podeu consultar els calendaris d'avaluació del primer quadrimestre de 2n i de 3r per assignatures i per mesos: