Guillermo Tomás Faci: "Consciències lingüístiques en construcció: textos metalingüístics sobre el regne d’Aragó, segles XIII-XVI"

Sessió de lectura de textos medievals (ARDIT)
Data d'inici
06 abril 2022, 02:00
Data de finalització
06 abril 2022, 02:00
Lloc

Universitat de Barcelona, edifici Josep Carner, Sala Professors (5è)

A les 12 h

La novena sessió de lectura de textos medievals que organitza l'associació de doctorands ARDIT de la UB serà a càrrec de Guillermo Tomás Faci, historiador i facultatiu d'arxius destinat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona. Es tracta d'una sessió dedicada a la llengua aragonesa medieval: "Consciències lingüístiques en construcció: textos metalingüístics sobre el regne d'Aragó, segles XIII-XVI". 

La sessió serà en castellà i es podrà seguir presencialment i també en línia, a través d'aquest enllaç.

Resum:

La singularització dels idiomes neollatins dins del continuum dialectal romànic va ser un procés complex i prolongat en què, juntament amb factors estrictament lingüístics (fonètica, lèxic, sintaxi...), van tenir un pes determinant les ideologies lingüístiques, és a dir les representacions socials del llenguatge. Els textos metalingüístics són un model fiable i senzill per entendre-les. En aquesta sessió de lectura de textos medievals es proposaran diversos testimonis d'aquest tipus corresponents al regne d'Aragó entre els segles XIII i XVI. A partir dels textos s'analitzarà la percepció canviant que es va tenir de les varietats romanç utilitzades dins d'aquest territori, i es mostraran alguns factors polítics que la condicionaven.

Guillermo Tomás Faci és doctor en Història Medieval per la Universitat de Saragossa i està especialitzat en les comunitats rurals, la cultura escrita i la història lingüística d'Aragó a la plena edat mitjana. És autor de Montañas, comunidades y cambio social en el Pirineo medieval: Ribagorza en los siglos X-XIV (2016) i El aragonés medieval. Lengua y Estado en el reino de Aragón (2020).