Francesc Parcerisas: “Els reptes de traduir Tolkien”

Data d'inici
11 desembre 2020, 01:00
Data de finalització
11 desembre 2020, 01:00
Lloc

12 h. Conferència telemàtica de lliure accés, prèvia inscripció.

En un articleFrancesc Parcerisas, traductor d'El Senyor dels Anells, fa la següent presentació de Tolkien com a professor universitari i com a escriptor: "No sé si ens hauria de sorprendre gaire que, atesa la devaluació moderna de la missió de les universitats, tot un professor d’Oxford es dediqués, fa ja més de setanta anys, a pal·liar l’avorriment de la correcció d’exàmens amb el pertinaç ataconament del tabac a la pipa –encara es podia fumar una bona pipa als despatxos universitaris!– 

i amb el vagareig fantasiós d’històries destinades als seus fills i vagament il·lustrades amb el seu saber filològic i les seves sospites sobre el folklore ancestral." En la conferència que ens proposa, parlarà de la fascinant experiència de traduir una obra de les dimensions i la densitat d'El Senyor dels Anells, molt abans que fos un èxit comercial i cinematogràfic.