Exposicions orals dels TFG 2022: lingüística catalana

Data d'inici
28 juny 2022, 02:00
Data de finalització
29 juny 2022, 02:00
Lloc
  • Dia 28 de juny, aules 0.3, 3.6 i 3.1, edifici Josep Carner.
  • Dia 29 de juny, aula 3.6, edifici Josep Carner.

Amb les presentacions orals dels TFG de lingüística catalana, al grau de Filologia Catalana concloem el curs 2021-2022. Són els següents:

28 de juny, a partir de les 11 h, aula 0.3, edifici Carner
Amanda Fernàndez: "Incidència del pes prosòdic en els binomis nominals" Tutora: Clàudia Pons

Genís Jordi: "Estudi de la incidència del pes prosòdic en binomis no congelats i en col·locacions del català"

Tutores: Clàudia Pons i Josefina Carrera
Sílvia Rovira: "El comportament de la vocal neutra en els contactes vocàlics del català central. Estudi sociofonètic" Tutores: Clàudia Pons i Josefina Carrera

Clàudia Cols: "Millorar la pronúncia del català en estudiants de secundària: implicacions corpòries, actitudinals i d’ús del català"

Tutora: Josefina Carrera

 

28 de juny, a partir de les 11 h, aula 3.6, edfici Carner

Maria Coma: "L'adquisició del lèxic: una observació longitudinal de dos infants"

Tutora: Núria Alturo

Marina Ribas: "La lexicalització dels conceptes de color en català"

Tutora: Núria Alturo
Jana Lüscher: "L'etiquetatge discursiu (un fenomen de cohesió lèxica encapsuladora)" Tutor: Josep Besa

 

28 de juny, a partir de les 16 h, aula 3.1, edifici Carner

Alba Clopès: "Alternances de llengua i consum cultural en infants de primària" Tutor: Emili Boix
Eulàlia Elena: "La comunitat calera (La Cala, L'Ametlla de Mar) a Palamós" Tutor: Emili Boix
Neus Martin: "Transmissó lingüística intergeneracional al Baix Llobregat" Tutor: Emili Boix
Júlia Pagès: "Una anàlisi diacrònica dels models de llengua en programes de festa major" Tutor: Emili Boix
Gari Batet: "Anàlisi contrastiva de dues edicions del Tom I de l’Aplec de rondaies mallorquines d’En Jordi d’es Racó" Tutora: M. Pilar Perea
Daniel Colom: "Les estructures de concordança negativa amb mot negatiu preverbal:  un canvi sintàctic en tortosí" Tutora: M. Pilar Perea
Gal·la Martí: "Abast i grau de castellanització del valencià meridional i alacantí segons l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI)" Tutora: M. Pilar Perea
Laura Oliveras: "Els estudis dialectals al Butlletí del  Centre Excursionista de Catalunya (1891-1913)" Tutora: M. Pilar Perea
Helena Ordeig: "El procés d’estandardització en l’obra de Víctor Català: Ombrívoles i Vida mòlta" Tutora: M. Pilar Perea
Marina Ordinas: "Estudi del lèxic de les Rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover: manteniment, canvi o pèrdua" Tutora: M. Pilar Perea
Almodis Peguera: "Acomodació dialectal després d’un procés migratori: de Balaguer al domini del català central" Tutora: M. Pilar Perea
Laia Sáez: "Edició i estudi lingüístic del Vocabulari valencià castellà de Lluís Mercé Marçà" Tutora: M. Pilar Perea

 

29 de juny, a partir de les 10:30 h, aula 3.6, edifici Carner
Laia Garriga: "El respecte als drets lingüístics en l’àmbit de l’educació secundària a Catalunya: comparativa entre Cornellà de Llobregat i Calaf" Tutor: Lluís Payrató
Sergi Moron: "Conversa bilingüe. Estudi del trencament de la norma de subordinació lingüística al castellà com a pràctica conscient i com a proposta d'actuació col·lectiva" Tutor: Lluís Payrató