CLUB 31. L'ambigüitat: un enfocament interdisciplinari

CLUB 31 octubre del 2023
Data d'inici
27 octubre 2023, 09:00
Data de finalització
27 octubre 2023, 19:00
Lloc

Aula Joan Maragall (111), Edifici Històric, Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona

La secció de Lingüística Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB i el Grup d'Estudi de la Variació organitzen el Trenta-unè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB): "L'ambigüitat: un enfocament interdisciplinari".

Com altres paraules que es fan servir sovint a l’hora de parlar de certs temes lingüístics, ambigüitat és un terme que prové del llenguatge corrent i que, justament, resulta també ambigu perquè pot tenir dues interpretacions, una lligada a la vaguetat i, l’altra, a la duplicitat de significats.


En aquesta nova edició del CLUB ens proposem estudiar el fenomen de l’ambigüitat des de diferents perspectives, des de les més “internes” a la llengua o gramaticals, fins a les pragmàtiques, lligades a l’ús, i les més “externes”, associables sobretot amb els camps filosòfic i jurídic. Des de les primeres, ens preguntarem fins a quin punt l’ambigüitat es pot diferenciar de fenòmens com la generalitat de sentit, la vaguetat o la sensibilitat al context; des de les segones, explorarem com es maneja l’ambigüitat en la construcció d’ecosistemes jurídics intel·ligents, per una banda, i en l’enginyeria conceptual, per una altra.


També s’abordarà el tema de l’ambigüitat en relació amb el de la variació funcional, descrivint algunes evidents diferències que presenten, en aquesta dimensió, els registres lingüístics, des dels tècnics als literaris. Així mateix, es plantejarà el com i el perquè dels diversos significats de les paraules en l’ús, i estudiarem el fenomen en l’anotació de corpus digitals i en les tecnologies de la parla.


La jornada està estructurada de manera que cada un dels dos grans blocs de presentacions previstos es clogui amb una taula rodona amb la intervenció de les persones convidades, i amb un torn de paraula obert a tothom.

Us hi esperem!

 

Programa | Cartell

 

Inscripcions

Feu la inscripció (gratuïtament) a través d’un missatge de correu electrònic amb les vostres dades (nom i cognoms, adreça electrònica i centre de treball) a l’adreça xevi.pujol@ub.edu. Si necessiteu un certificat d’assistència, feu-nos-ho saber en el mateix missatge. La inscripció és gratuïta. Les places disponibles es distribuiran per ordre d’inscripció.

 

Comissió organitzadora: Jordi Fortuny, Lluís Payrató, Alba Adiego, Laura Farré i Xevi Pujol.