52a Universitat Catalana d'Estiu - Àrea de literatura (curs en línia)

Data d'inici
17 agost 2020, 02:00
Data de finalització
20 agost 2020, 02:00
Lloc

Universitat Catalana d'Estiu. Curs en línia.

Enguany la Universitat Catalana d'Estiu ofereix un programa de cursos en línia i cursos presencials. El curs de l'àrea de literatura, coordinat pel professor Joan Santanach, està dedicat a la literatura catalana dels segles XVI-XVIII i es farà en línia.

 

ÀREA DE LITERATURA
«Ni decadents ni mediocres: clàssics literaris catalans de l'època moderna»
Coordinador: Dr. JOAN SANTANACH i SUÑOL (Universitat de Barcelona)
del 17 al 20 d'agost

 

La literatura produïda en llengua catalana durant els segles que van del XVI al primer terç del XIX no ha gaudit de bona premsa. Sovint s’ha vinculat la pèrdua de capacitat política dels territoris de l’antiga corona catalanoaragonesa sota la monarquia hispànica amb una greu davallada quantitativa de la producció literària i, sobretot, de la creativitat dels autors. Estudis recents sobre aquest llarg període històric, en canvi, mostren que autors com Cristòfol Despuig, Joan Pujol, Pere Serafí, el rector de Vallfogona, Francesc Fontanella o Joan Ramis, per citar únicament els noms més destacats, no van ser de cap manera mers imitadors de la literatura escrita en altres llengües. Al contrari: estaven atents a les estètiques que s’imposaven aleshores arreu d’Europa, i en cap cas no van renunciar ni a la qualitat ni a l’ambició literàries.

dia 17

Una literatura decadent?
per JOAN SANTANACH (UB)
de les 9 a dos quarts d’11
 
Del Renaixement literari a la Contrareforma: una introducció
per PEP VALSALOBRE (Universitat de Girona)
de dos quarts d’11 a les 12

dia 18

Despuig, Serafí, Pujol: els canvis esteticoideològics en la literatura del Cinccents
per PEP VALSALOBRE (UdG)
de les 9 a les 12

dia 19

Una època de renovació: Garcia, Fontanella i la poesia del barroc
per MARC SOGUES (UdG)
de les 9 a les 12

dia 20

Elements del pensament literari il·lustrat: raó, cànon, bon gust
per MARIA PAREDES (Institut Menorquí d’Estudis)
de les 9 a dos quarts d’11
 
La tragèdia neoclàssica: Joan Ramis
per MARIA PAREDES (IME)
de dos quarts d’11 a les 12