Grau de Filologia Catalana

Catedràtic d'Universitat
93 403 56 15
Professor Agregat d'Universitat
93 403 56 33
Coordinadora de la Secció de Lingüística Catalana
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 30
Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 20
Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 19
Coordinador de Doctorat i del Màster Òficial (Estudis avançats de Llengua i Literatura Catalanes)
Professor Agregat
93 403 56 28