Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d'homenatge a Joaquim Viaplana

Autor
Esteve Clua i Maria-Rosa Lloret (editors)
Any
2013
Lloc
Alacant
Col·lecció
Symposia Philologica, 24
Editorial
IIFV

El volum es vertebra a l'entorn de l'àmbit principal de la recerca i la docència del prof. Joaquim Viaplana: la morfologia. Aplega setze articles elaborats per vint-i-un professors i investigadors de diferents universitats, que enfoquen la discussió des de diferents perspectives, teòriques i aplicades, i tracten qüestions de variació dialectal i de la relació entre els dialectes i la llengua estàndard. Més informació.

Etiquetes

Publicació

Migrate Id
30