Poesia contemporània, tecnologies i educació: actes del seminari (Llibre+DVD)

Autor
Glòria Bordons de Porrata-Doria (Editor)
Any
2010
Lloc
Barcelona
Pàgines
136
Editorial
Publicacions de la Universitat de Barcelona
ISBN
978-84-475-3430-2

Quin paper juga la poesia en la formació de la persona, i més concretament la poesia contemporània i experimental? Quin corpus poètic contemporani podem oferir als lectors joves d’avui dia? Com pot contribuir la poesia contemporània a l’aprenentatge de la llengua en aules multilingües? Quin paper juguen les tecnologies de la informació en les formes de presentació d’un corpus poètic contemporani? Podem canviar les actituds de mestres i professors cap a la poesia?
La poesia té un potencial específic necessari en una societat com l’actual on massa sovint l’aspecte material preval per damunt de l’humà. Malgrat el bandejament a l’escola, múltiples experiències docents i l’expressió espontània dels adolescents ens demostren que és un gènere viu que encara pot emocionar les noves generacions i suscitar el diàleg interdisciplinari i multicultural. Des d’aquesta perspectiva, les reflexions de pedagogs, experts en didàctica de la literatura, teòrics de la literatura, creadors experimentals, activistes culturals, lingüistes, traductors, professors de secundària i poetes poden desvetllar inquietuds i respondre o plantejar preguntes al voltant de la poesia contemporània i l’educació.
El resultat és un debat enriquidor i intens que va tenir lloc al seminari Poesia contemporània, tecnologies i educació, organitzat pel grup de recerca POCIÓ. Poesia i Educació, que pot visionar-se també en el DVD adjunt.