Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB

El dia 1 d'octubre tindrà lloc la primera sessió del curs 2021-2022 del Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC, a càrrec de Lluís Payrató, catedràtic dels Estudis de Filologia Catalana de la UB. 

El Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC és un espai de reflexió i debat sobre aspectes teòrics i metodològics i sobre recerques en curs en els camps de la sociolingüística, la política lingüística i disciplines afins, dutes a terme per investigadors del centre o d’altres universitats i centres de recerca.

Les sessions se celebren amb una periodicitat mensual, es poden seguir en línia i són gratuïtes i obertes a investigadors i públic general interessat en la intersecció entre llengua i societat. L’assistència durant tot un curs acadèmic està reconeguda com a activitat de formació certificada per l’Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona.

Més informació