Disponible en línia el 'Manual de transcripció fonètica'

El Manual de transcripció fonètica, d'Eulàlia Bonet (UAB), Maria-Rosa Lloret (UB) i Joan Mascaró (UAB), publicat l'any 1997 pel Servei de Publicacions de la UAB, ja es pot consultar en línia (amb arxius sonors).

La transcripció fonètica permet reproduir gràficament els sons de la llengua parlada. Per aquesta raó, constitueix un auxiliar importantíssim per als professionals de moltes disciplines, no només lingüístiques, relacionades amb el llenguatge. Aquest manual proporciona les eines necessàries per aprendre a transcriure fonèticament seqüències de qualsevol llengua. Per tal de fer possible aquest aprenentatge, el llibre va acompanyat d'un enregistrament que serveix per il·lustrar els sons i sobre el qual es basa un capítol d'exercicis. També s'hi inclouen les equivalències amb altres alfabets fonètics i un glossari de termes.