CLUB 22: Pragmàtica de primeres i segones llengües en contextos multilingües

Data d'inici
07 novembre 2014, 01:00
Data de finalització
07 novembre 2014, 01:00
Lloc

Aula Capella Facultat de Filologia

En la complexitat del món actual hi participen dos fenòmens cada cop més visibles: el multilingüisme i la multimodalitat. Es calcula que al món hi ha unes 6.000 llengües, i el multilingüisme cada cop és més la regla i el monolingüisme, l’excepció. Per altra banda, la multimodalitat s’estén cada vegada més en els canals de difusió dels missatges. Tots aquests temes els plantejarem en el CLUB 22, concebut com un fòrum de debat i de recerca. Programa.