Esteu aquí

Recerca

El Departament de Filologia Catalana de la UB té una llarga tradició de conreu de la recerca en molt diversos aspectes de la llengua i la literatura catalanes: en edició de textos, dialectologia, història de la llengua, fonètica, història de la literatura,  sociolingüística...

Les diverses línies de recerca que s'impulsen a les tres seccions del departament s’articulen a través de centres i grups consolidats de recerca amb projectes finançats per organismes públics i convenis amb entitats privades.

Cada any es llegeixen una mitjana de sis tesis doctorals al departament, que posen de manifest una tasca constant de recerca i de formació de nous investigadors.

 

Tesis doctorals | Centres de Recerca | Grups de Recerca | Projectes de Recerca | Corpus del Català Contemporani | Llegat Bonner | Llegat Molas