Maria Pilar Perea Sabater

Cap d'Estudis de Filologia
Catedràtica d'Universitat
93 403 56 14
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.20
Hores de Visita: 

Q1 Hores convingudes per correu electrònic

Q2

Publicacions

Grups de Recerca