El professor Joaquim Rafel, distingit amb la Creu de Sant Jordi 2019

La Generalitat ha decidit atorgar la Creu de Sant Jordi al professor Joaquim Rafel, catedràtic emèrit de lingüística catalana al nostre Departament. En l'exposició de motius del guardó, es fa constar: "Per la seva tasca docent i de recerca. Ha estat el director del Diccionari de freqüències i del Diccionari del català contemporani, elaborat a partir del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana i per al qual es va constituir una base de dades lexicogràfica.  Des de la màxima ambició i complexitat científiques, en conjunt, la seva tasca representa una vitalització rigorosa en la creació de camps lexicogràfics que s’han erigit com a model per a d’altres grans llengües de cultura. Les seves obres han situat la lingüística catalana al nivell de les comunitats científiques més avançades, oferint noves possibilitats de recerca als especialistes i noves eines de consulta als professionals de la llengua i a la ciutadania en general." El Govern també ha decidit atorgar la Creu de Sant Jordi a la professora Carme Junyent, de la Secció de Lingüística General del nostre Departament. La nostra enhorabona més cordial a tots dos!