Convocatòria de 2 beques de col·laboració amb el Departament

E tracta de la convocatòria anual del Ministerio de Educación destinada a facilitar que els alumnes de l'últim curs d'estudis universitaris i primer curs de Màsters Oficials col·laborin en els departaments universitaris per iniciar-se en les tasques d'investigació. Al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General li han correspost dues beques: una de general i una d'innovació docent. Més informació. Finalització del termini de presentació de sol·licituds: la documentació ha de ser a la Secretaria del Departament abans del dia 13 de setembre a les 13 h.