Mimesi. Discurs teòric i creació literària a l’edat moderna

Investigador principal: 
Josep Solervicens
Codi de Referència: 
FFI 2011-22910

Maria Paredes, Universitat Autònoma de Barcelona; Bernhard Huss, Freie Universität Berlin; Roger Friedlein, Ruhr-Universität Bochum; Frank Savelsberg, Georg-August-Universität Göttingen; Anne Duprat, Université de Picardie-Jules Verne; Enric Querol, Taller arxiu Terres de l'Ebre; Neus Ortega Molinos; Eduard Escoffet; Oriol Prat; Roger Coch; Esmeralda Sánchez.

Any d'inici: 
diumenge, 1 gener, 2012
Any de finalització: 
dimecres, 31 desembre, 2014

Un cop cartografiat el pensament literari de l'edat moderna (Renaixement, Barroc i Il·lustració) en l'àmbit català amb anteriors projectes d'investigació anteriors, l’equip Mimesi aprofundeix ara en la interconnexió entre les reflexions teòriques sobre literatura de l'edat moderna i les creacions literàries dels seus coetanis i mostra tant el potencial creatiu del discurs teòric com la càrrega teòrica implícita o explícita de tota opció literària. El projecte se centra en els models creatius de les reflexions sobre literatura; en la justificació de les opcions literàries dels creadors amb arguments teòrics; en el procés de canonització d'una lectura dels autors modèlics; en les bases teòriques que sustenten les obres de creació; en l'exemplificació d'opcions teòriques a partir de l'escriptura de noves obres, quan el teòric es transforma en creador o influeix directament en altres creadors; en la normativització i regulació del procés creatiu; i, finalment, en aquelles obres literàries que reflexionen sobre literatura o escenifiquen conceptes teòrics en la ficció. L'enfocament no és sincrònic, sinó que pren en consideració els matisos inherents a les tres èpoques objecte d'estudi: Renaixement, Barroc i Il·lustració.