Diatopia i canvi lingüístic: Scripta i projecció dialectal

Investigador principal: 
Àngels Massip i Bonet
Codi de Referència: 
FFI 2012 - 36000

Joan Veny i Clar: redacció de comentaris, supervisió científica, direcció de la selecció de textos, revisió de les anàlisis, revisió general i de les edicions.
Xavier Luna: direcció de la digitalització, anàlisi de textos
Pere Casanellas: anàlisi de textos
Montserrat Alegre: anàlisi de textos
Montserrat Barri Masats: anàlisi de textos
Jean-Paul Escudero: anàlisi de textos, selecció de textos
Joan Antoni González: anàlisi de textos
Joan Carles Villalonga: anàlisi de textos mallorquins, digitalització
Conxita Solans
Helena Roman
Jaume Corbera

Any d'inici: 
dimarts, 1 gener, 2013
Any de finalització: 
dissabte, 31 desembre, 2016

Es tracta d’un projecte on es recullen textos catalans del segle XIII fins al segle XXI, agrupats segons llur origen geogràfic i classificats tenint en compte la relació geografia – varietat dialectal. Cada text és acompanyat d’un comentari lingüític sobre els aspectes gràfics, fonètics, morfosintàctics i lexicals. Es pot accedir en línia a través de la web a tots els textos que s’han publicat fins ara.