GRIAL, Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (2014 SGR 1182)

Personal docent i d'investigació
    Laura Alonso i Alemany
    Irene Castellón Masalles
    Salvador Climent Roca
    Mercè Coll i Alfonso
    Marta Coll-Florit
    Elisabet Comelles
    Hortènsia Curell Gotor
    Ana Fernández Montraveta
    Ramon Masià Fornos 
    Joaquim Moré López
    Sònia Oliver del Olmo
    Antoni Oliver Gonzalez
    Glòria Vázquez García

Personal en formació
    Lara Gil Vallejo
    Arun Kumar Kallara Rajappan
    Marina Lloberes
    Chunlin Wang

Personal contractat
    Lingüistes
    Adriana Soto Corominas

    Informàtics
    Juan José López Mellado

Col·laboradors
    Juan Aparicio
    Marta Giménez Mata
    Montserrat Marimon Felipe
    Jose Priego
    German Rigau Claramunt
    Yolanda Rodríguez Sallés
    Jordi Sesé Puértolas
    Jaume Tió i Casacuberta
    Mihaela Topor

GRIAL és l´acrònim de Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques, en el qual participen membres de quatre universitats.

La nostra tasca se centra a confeccionar recursos lingüístics que poden tenir diferents utilitats en diversos camps relacionats amb la lingüística aplicada, com la lexicografia, la traducció o el processament del llenguatge natural. Poden ser recursos en què es descriuen fenòmens lingüístics a partir de de dades empíriques susceptibles de ser utilitzats per a la formalització del coneixement lingüístic o bé aplicacions amb una finalitat específica.

Les llengües amb les quals treballem són especialment l’espanyol i el català, i, esporàdicament, amb altres llengües.