Publicacions

Autor: 
Àngels Massip i Alberts Bastardas (eds.)
Any: 
2015
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions
Autor: 
Lola Badia (dir.)
Any: 
2014
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Enciclopèdia Catalana, Editorial Barcino i Ajuntament de Barcelona
Autor: 
Editat pels professors Núria Alturo, Evelien Keizer i Lluís Payrató
Any: 
2014
Lloc: 
Editorial: 
International Pragmatics Association (IPrA)
Autor: 
Lola Badia (dir) et. al.
Any: 
2014
Lloc: 
Palma
Editorial: 
Patronat Ramon Llull
Autor: 
Anna M. Villalonga
Any: 
2014
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Llibres del Delicte
Autor: 
Josefina Carrera-Sabaté; Clàudia Pons-Moll; Joan Solà Cortassa
Any: 
2014
Lloc: 
en línia
Editorial: 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca
Autor: 
Vila, F. Xavier i Eulàlia Salvat (ed.)
Any: 
2013
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
MMR Editorial
Autor: 
Editors: Àngels Massip-Bonet, Albert Bastardas-Boada
Any: 
2013
Lloc: 
Berlin
Editorial: 
Springer
Autor: 
Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M
Any: 
2013
Lloc: 
Editorial Ariel
Editorial: 
Autor: 
Lola Badia (dir.)
Any: 
2013
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Enciclopèdia Catalana, Editorial Barcino i Ajuntament de Barcelona