Grau de Lingüística General - combinat

Els estudis de Filologia Catalana es poden combinar amb els estudis de Lingüística General. El pla d'estudis comprèn l'estudi de dues llengües (72 crèdits en les matèries obligatòries), a triar entre: