Pau Gerez Alum

Professor Associat
Grau de Filologia Catalana
Hores de visita

Hores convingudes per correu electrònic.

Pau Gerez Alum (Blanes, La Selva, 1967) va fer la Llicenciatura en Filologia a la Universitat de Barcelona i, posteriorment, el Doctorat en Filologia Romànica a la mateixa universitat. A més, és Doctor en Història Medieval per la UNED, Màster en Direcció i Gestió de Centres Docents per la UB i Postgraduat en Docència en Línia per la UOC.

La seva línia d’investigació actual se centra en l’estudi de les obres literàries com a font de coneixement històric, dins l’àmbit de la Història de les Mentalitats; específicament en el món medieval.

Ha estat professor dels estudis de Grau en Llengua i Literatura Catalana i del Grau d’Humanitats a la UOC, redactor de diccionaris a l’editorial Larousse, de llibres de text de Secundària a l’editorial Edebé i coordinador del Pràcticum del Màster de Professorat de Secundària. També és col·laborador de la revista Els Marges i de l’editorial Barcanova, on s’encarrega d’avaluar articles i obres per a la seva posterior publicació.

Forma part del grup de recerca Transatlantic Educators Dialogue Program (Illionis University): https://europe.illinois.edu

 

Publicacions

  • Gerez Alum, Pau (1991): Roig i Jalpí. Barcelona.
  • Gerez Alum, Pau (2001): El diari trobat. Barcelona.
  • Gerez Alum, Pau (2006): L'amor de lluny, de Jaufré Rudel, i l'amor distant als xats; una aproximació metafòrica. Barcelona.
  • Gerez Alum, Pau (2008): Higiene e imagen de higiene en la Baja Edad Media; el caso de la ciudad de Gerona. Madrid.
  • Gerez Alum, Pau (2009): "Homines sub habitu religionis aquas inficiebant et potiones imponebant” in Gerona (Spain) in 1348. An example of clergy bad image". Leeds.
  • Gerez Alum, Pau (2009): Cos brut, cos impur: immundícia i impuresa en la percepció del jueu a l'Edat Mitjana. Barcelona.
  • Gerez Alum, Pau (2011): Introducció a la literatura Europea. Dossier de lectures. Barcelona.
  • Gerez Alum, Pau (2015): Augustinism for illiterates. Oxford.
  • Gerez Alum, Pau (2018): Formalitat i emoció a la lírica trobadoresca. Lleida.