Pau Francesch Sabaté

Becari de 3r cicle
93 403 56 31
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.12, Secció de lingüística catalana.

Soc investigador predoctoral del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona gràcies a la beca FI-DGR 2019 de l’AGAUR. Actualment preparo la tesi doctoral «L’estructura informativa en la traducció literària. Estudi de corpus de traducció de narrativa de l’anglès al català», dirigida per la Dra. Neus Nogué Serrano (dir.) i el Dr. Lluís Payrató (tutor).

M’interesso per l’aplicació de la lingüística a l’estudi, l’exercici i l’avaluació de la traducció literària mitjançant treballs de corpus. En la meva tesi analitzo el tractament donat per sis traductors anglès-català professionals i reputats a un conjunt de fenòmens relatius a l’estructura informativa; és a dir, la manera com el parlant adequa el seu discurs als estats transitoris de la ment del receptor, a fi d’optimitzar la comunicació i transmetre certa informació, sovint implícita. També m’apassionen l’estudi teòric de fenòmens pragmàtics i sintàctics i l’anàlisi del discurs.

He treballat en els àmbits de l’assessorament lingüístic i la traducció, en el món editorial i en la divulgació científica.

Abans de formar-me en l’àmbit lingüístic, vaig cursar estudis de filosofia amb el Màster en Ciutadania i Drets Humans de la UB (matrícula d’honor del treball final de màster) i, anteriorment, el Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració de la UPF.

Grups de Recerca

Projectes de Recerca