Montserrat Sendra i Rovira

Professora Associada d'Universitat
93 403 56 16
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.14
Hores de visita

Q1. Dt. 9:00 – 10:00 i Dc. 9:00 – 10:00 h

Q2. Dt. 16:30 - 17:30 h.

 

Montserrat Sendra (El Vendrell, 1989) és llicenciada en Filologia Catalana (UB, 2011), màster en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes (UAB-UB, 2012) i màster en Formació del Professorat (URV, 2017). Està especialitzada en sociolingüística i ensenyament de la llengua i la literatura catalana. Actualment és investigadora del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona, professora associada del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la mateixa universitat, i consultora de la Universitat Oberta de Catalunya.

Pel que fa a la docència universitària, ha impartit docència a la Universitat de Barcelona (UB) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A la UB, ha estat professora de les assignatures Llengua Catalana 1 (cursos 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 i 2018-2019), Producció Textual en Llengua Catalana (curs 2017-2018) i Lingüística Aplicada Catalana (curs 2018-2019). A la UOC, ha estat consultora de l’assignatura Lengua, cultura y Sociedad (curs 2018-2019). També ha participat en l’elaboració de materials docents relacionats amb aquestes assignatures, en la correcció de les Proves d’Accés a la Universitat i en la preparació d’alumnes per a les proves PAP per l’accés als graus de magisteri.

Com a investigadora, ha participat als projectes "Diversitat sociocultural i adquisició de l'autoconfiança lingüística en català i castellà" (RecerCaixa, 2012), "Impacte del model escolar català en la integració sociocultural i lingüística de l'alumnat immigrant" (RecerCaixa, 2014), el Grup d'Estudi de la Variació (2014SGR918 i 2017SGR942), i "Plurilingüisme social i educació secundària (no obligatòria) (RESOL3)" (FFI2012-39285-C02-01), del qual també es va encarregar de la gestió. També ha format part de l’equip de treball dels projectes La configuración de las competencias lingüísticas y su evolución en comunidades plurilingües: análisis sociolingüístico a partir de una muestra escolar de Cataluña (FFI2016-75416-P) i Gramática, pragmática e interacción multimodal (FFI2014-56258-P).

Pel que fa als productes científics, ha publicat diversos capítols de llibre, articles i ressenyes; ha assistit a diversos congressos internacionals; i ha participat en una dotzena de conferències, presentacions, debats i taules rodones arreu de Catalunya.

Durant la seva formació acadèmica ha obtingut diverses beques en concurrència competitiva: de segon cicle (UB, 2010; Ministeri d'Educació, 2011), de doctorat (APIF, 2012), d’investigació (IEC, 2018), borses de viatge (Anglo-Catalan Society, 2018; Ajut DRAC, 2018; Ajuts per a la recerca, 2018) i també ajudes per dur a terme estades predoctorals a l'estranger (Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, 2015; Fundació Pedro Pons, 2016). Gràcies a aquests dos últims ajuts, ha estat investigadora visitant al Centre for Research on Language Contact (Glendon College, Toronto; febrer-abril 2015) i al departament d'Hispanic and Luso-Brazilian Literatures and Languages (Graduate Center, CUNY, Nova York; febrer-juny 2016).

En l'àmbit de la gestió universitària, ha estat representant del col·lectiu dels investigadors en formació a la Comissió Permanent i al Consell del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona (2013-2016 i 2016-actualitat). També és representant del col·lectiu de professors no permanents a la Comissió de Doctorat de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (2018-actualitat).

Ha participat en l’organització de diversos actes i jornades acadèmiques, com el Concurs de vídeos ImpliCA-T'hi! (2015-2016) i els últims Col·loquis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (CLUB) (edicions 2015, 2016, 2017 i 2018). També s'ha dedicat a la divulgació científica, amb diverses sessions de formació a secundària, l’escriptura d’un blog divulgatiu (Diari de camp) i la creació de diversos recursos digitals per a professionals de la llengua i la literatura catalanes (com el grup Filologia catalana - Feina).

És investigadora en formació del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC), i membre de diverses associacions científiques, com l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), el Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD), l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC), l’Anglo-Catalan Society i la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS).

Fora de la universitat, ha estat assessora lingüística i també ha elaborat llibres per encàrrec. Ha estat jurat en diversos certàmens literaris i ha participat activament en els mitjans de comunicació, ja sigui amb articles propis com amb entrevistes o col·laboracions. En aquest terreny, també col·labora amb el portal Teatre Barcelona fent crítiques teatrals.

Finalment, pel que fa a premis, ha estat guardonada pel Programa d’Ajuts Universitaris de Caixa Manresa (2007), el XXI Premi Carme Serrallonga (2014) i el IV Premi Josep Maria Gort i Sardà d’assaig breu (2018).

Podeu consultar el seu currículum sencer a: https://sites.google.com/site/montserratsendrairovira/ i descarregar-vos-el en PDF aquí.

 

Publicacions

Tesis Doctorals

Grups de Recerca

Projectes de Recerca