Grau de Filologia Catalana

Vicedegà de Recerca de Filologia
Professor Titular d'Universitat
93 403 56 23
Professor Associat d'Universitat
93 403 56 33
Professor Titular d'Universitat
93 403 56 26
Professora ICREA i Associada d'Universitat
93 403 56 27