Grau de Filologia Catalana

Coordinador de la Secció de Literatura Catalana
Professor Titular d'Universitat
93 403 56 18
Vicedegà de Recerca de Filologia
Professor Titular d'Universitat
93 403 56 23
Professor Associat d'Universitat
93 403 56 33
Professor Titular d'Universitat
93 403 56 26