Grau de Filologia Catalana

Becari de 3r cicle
Becari de 3r cicle
93 403 56 31
Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva
93 403 56 24
Coordinador de la Secció de Literatura Catalana
Professor Titular d'Universitat
93 403 56 18
Vicedegà de Recerca de Filologia
Professor Titular d'Universitat
93 403 56 23