Esteu aquí

Sciència.cat

Investigador principal: 
Lluís Cifuentes

Antònia Carré

Sciència.cat posa a l'abast de la comunitat acadèmica internacional i del públic il•lustrat en general una part del patrimoni històric català encara poc conegut i estudiat: el constituït per les obres de caràcter científic i tècnic que van circular en llengua catalana —tant en redacció original com en traducció a p artir d'altres llengües— durant els últims segles de l'Edat Mitjana i el primer Renaixement (ss. XIII-XVI).