Esteu aquí

GREFE, Grup de Recerca en Fonètica Experimental (2014 SGR 1223)

Investigador principal: 
Eugenio Martínez Celdrán

Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya

Referència: 2014SGR1223

Dates: 2014-2019