Publicacions

Autor: 
Vila, F. Xavier (ed.)
Any: 
2 012
Lloc: 
Clevedon, UK
Editorial: 
Multilingual Matters
Autor: 
ed. crítica d’Enric Querol i Josep Solervicens
Any: 
2 011
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Autor: 
edició de Xavier Luna-Batlle i pròleg d'Àngels Massip
Any: 
2 011
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor: 
Ed. Lluís Payrató i Josep Cots.
Any: 
2 011
Lloc: 
Berlín
Editorial: 
De Gruyter Mouton
Autor: 
F. Xavier Vila i Moreno (ed.)
Any: 
2 011
Editorial: 
Institut d’Estudis Catalans. Xarxa CRUSCAT
Autor: 
Emili Boix-Fuster i Rosa Maria Torrens (eds.)
Any: 
2 011
Lloc: 
Lleida
Editorial: 
Pagès editors
Autor: 
Acura de Jordi Mir i Joan Solà
Any: 
2 011
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Proa
Autor: 
edició crítica de Lola Badia (dir.)
Any: 
2 011
Lloc: 
Palma
Editorial: 
Patronat Ramon Llull
Autor: 
August Bover
Any: 
2 011
Lloc: 
Tarragona
Editorial: 
Arola
Autor: 
Lluís Cifuentes i Comamala - Ricardo Córdoba de la Llave
Any: 
2 011
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
CSIC