Publicacions

Autor: 
edició de F. Xavier Vila i Moreno
Any: 
2 012
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Institut d'Estudis Catalans
Autor: 
edició de Jordi Curbet Hereu i pròleg de Xavier Luna-Batlle
Any: 
2 012
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor: 
Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons (ed.)
Any: 
2 011
Lloc: 
Alacant
Editorial: 
Institut Interuniversitari de Filologia Catalana
Autor: 
ed. crítica d’Enric Querol i Josep Solervicens
Any: 
2 011
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Autor: 
edició de Xavier Luna-Batlle i pròleg d'Àngels Massip
Any: 
2 011
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor: 
Ed. Lluís Payrató i Josep Cots.
Any: 
2 011
Lloc: 
Berlín
Editorial: 
De Gruyter Mouton
Autor: 
F. Xavier Vila i Moreno (ed.)
Any: 
2 011
Editorial: 
Institut d’Estudis Catalans. Xarxa CRUSCAT
Autor: 
Emili Boix-Fuster i Rosa Maria Torrens (eds.)
Any: 
2 011
Lloc: 
Lleida
Editorial: 
Pagès editors
Autor: 
Acura de Jordi Mir i Joan Solà
Any: 
2 011
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Proa
Autor: 
edició crítica de Lola Badia (dir.)
Any: 
2 011
Lloc: 
Palma
Editorial: 
Patronat Ramon Llull