Publicacions

Autor: 
Viaplana, Joaquim; Lloret, Maria Rosa; Perea, Maria-Pilar; Clua, Esteve
Any: 
2 007
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
PPU
Autor: 
Llorenç Comajoan, Maria-Rosa Lloret
Any: 
2 007
Editorial: 
North American Catalan Society (NACS)
Autor: 
Diversos
Any: 
2 007
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Generalitat de Catalunya- Secretaria de Política Lingüística
Autor: 
Dolors Font Rotchés
Any: 
2 007
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor: 
Montserrat Adam Aulinas
Any: 
2 006
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Institut d'Estudis Catalans
Autor: 
A cura de Pere Farrés
Any: 
2 006
Lloc: 
Palma de Mallorca
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor: 
Lluís Cifuentes Comamala
Any: 
2 006
Lloc: 
Barcelona- Palma de Mallorca (UB- UIB)
Editorial: 
Universitat de Barcelona
Autor: 
Núria Alturo, Josep Besa, Òscar Bladas i Neus Nogué
Any: 
2 006
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
PPU, S.A.
Autor: 
Maria Rosa Lloret, Clàudia Pons (ed.)
Any: 
2 005
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Promociones y publicaciones universitarias
Autor: 
Llorenç Pérez Martínez
Any: 
2 005
Lloc: 
Palma de Mallorca
Editorial: 
UIB