Publicacions

Autor: 
Laia Querol Cortiella (Direcció Maria Rosa Lloret)
Any: 
2 009
Autor: 
Bladas, Òscar
Any: 
2 009
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Universitat de Barcelona, Secció de Lingüística Catalana, Departament de Filologia Catalana
Autor: 
Mireia Galindo Solé
Any: 
2 008
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Pagès editors
Autor: 
Neus Nogué Serrano
Any: 
2 008
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor: 
Jordi Fortuny
Any: 
2 008
Lloc: 
Amsterdam/Philadelphia
Editorial: 
John Benjamins Publishing Company
Autor: 
Clàudia Pons Moll
Any: 
2 007
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor: 
A cura de Francesc Bernat i Baltrons
Any: 
2 007
Editorial: 
Institut Menorquí d’Estudis i Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Autor: 
Vila, F. Xavier (dir.), Marina Nogué i Ignasi Vila
Any: 
2 007
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Eumo editorial
Autor: 
Josefina Carrera-Sabaté, Clàudia Pons-Moll (ed.)
Any: 
2 007
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Promociones y publicaciones universitarias
Autor: 
M. Pilar Pera
Any: 
2 007
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Moll