'Cercle d'Art. Revista multidisciplinària d'estudiants' necessita correctors

Es busquen estudiants de filologia que vulguin formar part del projecte universitari Cercle d'Art. Revista multidisciplinària d'estudiants, un laboratori on posar en pràctica els coneixements i completar la formació a les aules. 

Després del Call for Papers i la revisió dels escrits, els textos ja són força treballats per fer-ne una CORRECCIÓ ortotipogràfica i aplicar el coneixement de la llengua (català, castellà, francès i anglès) als textos. 
Es tracta d'una feina d'aprenentatge col·lectiu, que es desenvoluparà, segons la disponibilitat, durant els mesos de juliol i agost, amb estreta col·laboració amb editors i autors, però sense necessitat de presencialitat. Es poden assumir un o més articles.

Escriviu un mail a revistacercledart@ub.edu per concretar la col·laboració i/o acalarir tots els vostres dubtes.