Autor: 
Glòria Bordons de Porrata-Doria (Editor)
Any: 
2 010
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de la Universitat de Barcelona
Pàgines: 
136
ISBN: 
978-84-475-3430-2

Quin paper juga la poesia en la formació de la persona, i més concretament la poesia contemporània i experimental? Quin corpus poètic contemporani podem oferir als lectors joves d’avui dia? Com pot contribuir la poesia contemporània a l’aprenentatge de la llengua en aules multilingües? Quin paper juguen les tecnologies de la informació en les formes de presentació d’un corpus poètic contemporani? Podem canviar les actituds de mestres i professors cap a la poesia?

En la meva vida al cinema he observat sempre dos principis: no fer mai davant la càmera el que un no faria a casa seva i no fer mai a casa el que un no faria davant la càmera.

Evelyn Waugh
Any de naixement: 
1904
Any de la mort: 
1966

Pàgines

Subscriure a Canal de la portada