Jordi Marrugat Domènech

Professor Lector Serra Húnter
93 402 10 49
Grau de Filologia Catalana
Despatx 3.16
Hores de Visita: 

Q1 Dj. 10:00-11:00 hores, convingudes per correu electrònic

Q2 Dj. 12:00-14:00 hores, convingudes per correu electrònic

Publicacions