Esteu aquí

Clàudia Pons Moll

Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 22
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.15
Hores de Visita: 

Q1 Dl 16.30-17.30 h

      Dj 11-12 h

Q2 Dc 11-12 h

 

 

Barcelona, 1975. Doctora en Filologia Catalana (2004) per la Universitat de Barcelona amb la tesi doctoral «Els contactes consonàntics en balear. Descripció i anàlisi», la qual va quedar finalista (amb menció honorífica) del Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona a tesis doctorals (edició 2006). Les tasques d’investigació que ha dut a terme se centren en la fonologia, la morfofonologia, la variació lingüística i la lingüística teòrica, i les tasques de docència se centren en les mateixes disciplines, i també en l’ensenyament de la normativa del català, la redacció i l’anàlisi de textos escrits en català, i la producció de textos orals en català. Actualment, és professora agregada al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, després d’un període en què ha estat professora titular interina (2012-2015).

Ha estat becària FPI (1999FI 00478) al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, del qual també ha estat professora associada (2002-2006; 2011-2012). També ha exercit de professora associada al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (2004-2007). Durant el període 2001-2008, es va encarregar de la gestió del grup de recerca Grup d’Estudi de la Variació i de la xarxa temàtica La Variació lingüística. Dialectologia, sociolingüística i pragmàtica, coordinats per Joaquim Viaplana.

Durant el període 2008-2010, va ser beneficiària d’un contracte d’investigació Juan de la Cierva per dur a terme un projecte de recerca sobre la fonologia de les llengües romàniques, adscrit al projecte «Microvariació: trets sintàctics i morfofonològics» (MICINN-UAB; IP: Carme Picallo). Des del 1999, és membre del Grup d’Estudi de la Variació Dialectal, amb adscripció a diferents projectes de recerca (el darrer, «Descripció i interpretació de la variació dialectal: aspectes fonològics i morfològics del català» (MEC/FEDER-UB; IP: Maria-Rosa Lloret), i des del 2008 també ha format part de diferents projectes coordinats des de la UAB. Actualment, és membre del Grup d’Estudi de la Variació (Generalitat de Catalunya; IP: Lluís Payrató) i del Centre de Lingüística Teòrica (UAB).

Juntament amb Josefina Carrera, és la directora del projecte «Els sons del català», que té un vessant docent (GenCat-UB-UAB-UdL-URV; 2008MQD00189, IP: Joan Solà; 2010MQD00193, IP: Clàudia Pons-Moll) i un vessant de recerca. El projecte va ser premiat mitjançant el programa RecerCAIXA (RecerCaixa 2011; IP: Clàudia Pons-Moll) (http://www.ub.edu/sonscatala/).

Ha presentat els resultats de la seva recerca en diferents congressos de prestigi internacional (OCP, Manchester Phonology Meeting, NELS, ConSole, Going Romance, LSRL, GLOW Colloquium, Phonetics and Phonology in Iberia, North American Phonology Conference, Conference on Manner Alternations in Phonology, LabPhon, International Morphology Meeting, Decembrettes, Colloquium on Generative Grammar, Cuny Phonology Forum, etc.), i en revistes, llibres, sèries i actes de congressos, molts dels quals de caràcter internacional (Linguistic Inquiry, PhonologyProbus, Caplletra, Studies in Language, Catalan Journal of Linguistics, Acta Linguistica Hungarica, Romance Languages and Linguistic Theory, Prosodies. With Special Reference to Iberian Languages, Estudis Romànics, Catalan Review, Zeitschrift für Katalanistik, Symposia Philologica, Randa, Llengua & Literatura, Estudios Catalanes, Revista de Linguistica Occitana, Proceedings of ConSole X, Proceedings of NELS, etc.).

Ha publicat el llibre La teoria de l'optimitat. Una introducció aplicada al català de les Illes Balears. Juntament amb Maria-Rosa Lloret, s’ha encarregat de l’edició dels llibres Lingüística i gramàtiques, Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Volum d’homenatge a Max W. Wheeler; juntament amb Maria-Rosa Lloret i Eva Bosch, de l’edició del llibre Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català; juntament amb Josefina Carrera, del llibre Aplicacions de la fonètica, i ha col·laborat amb Joaquim Viaplana en l’edició d’un llibre monogràfic sobre textos del balear.

Ha col·laborat també en la correcció i la compleció de les parts de fonologia i de morfologia de la Gramàtica de la llengua catalana (IEC) (coordinada per [Joan Solà], Gemma Rigau i Manel Pérez Saldanya). Juntament amb Joan Mascaró, ha guanyat el Premi d’Investigació Cultural Francesc de Borja Moll (convocat per l’Institut Menorquí d’Estudis i l’Ajuntament de Ciutadella) pel projecte d’investigació «Estudi gramatical del català de Menorca».

Ha assistit a dues escoles d’estiu organitzades per la Linguistic Society of America (1999: University of Illinois at Urbana-Champaigne; 2005: Massachusetts Institute of Technology / Harvard University), i he fet una estada de recerca com a visiting scholar al Department of Linguistics at UMass, Amherst, durant el període gener-maig 2010, sota la supervisió de John J. McCarthy i amb un ajut José Castillejo (estades de mobilitat de joves doctors).

Ha col·laborat com a correctora al Grup 62 (període 1997-2005) i ha impartit classes de català en diferents institucions (Nivell K a l’Associació de Mestres Rosa Sensat i nivells C i D als Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, períodes 2004-2008; 2010-2012).

**************************

PUBLICACIONS RECENTS (2011-actualitat): https://ub.academia.edu/ClàudiaPonsMoll

**************************

PUBLICACIONS NO TAN RECENTS (2000-2011): http://webs.ono.com/claudiapons/

**************************

INFORMATION IN ENGLISH: http://works.bepress.com/claudia_pons-moll/

**************************

 

Publicacions

Grups de Recerca

Projectes de Recerca