Blanca Rey Serra

Professora Associada d'Universitat
93 403 56 31
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.12