Esteu aquí

Romance phonetics and phonology

Acaba de sortir publicat el llibre Romance phonetics and phonology, editat per Mark Gibson i Juan Gil, que inclou articles sobre les diferents llengües romàniques des de perspectives ben diverses (fonètica acústica, fonètica articulatòria, fonètica perceptual, fonologia descriptiva i teòrica, adquisició fonològica, etc.). Jesús Jiménez, Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons-Moll, membres del projecte InFoVar (FFI2016-76245-C3-3-P), hi tenen l'article "Adjusting to the syllable margins: Glides in Spanish and Catalan".