Postgrau en Literatura Catalana Aplicada

Ja teniu al web tota la informació de l'edició 2019-2020 d'aquest curs semipresencial de postgrau, de caràcter professionalitzador, que oferim en una doble modalitat: Curs d’Expert en Literatura Catalana Aplicada a l’Ensenyament: (20 crèdits acadèmics: 100 hores presencials + 200 hores de treball en xarxa supervisat + 200 hores de treball autònom) i Postgrau en Literatura Catalana Aplicada (30 crèdits acadèmics: 150 hores presencials + 300 hores de treball en xarxa supervisat + 300 hores de treball autònom). Tríptic informatiu.