Convocatòria d'eleccions a Coordinador/a de la Secció de Lingüística Catalana

Es convoquen eleccions al càrrec de Coordinador/a de la secció de Lingüística Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística general.

Convocatòria i calendari electoral.

Cens provisional.

Cens definitiu.

Formulari de candidatura.